Livsarkivet

Livsarkivet är ett dokument där man kan nedteckna information som är viktig den dagen då man inte själv kan berätta vad man tycker.
Det är i första hand en omtanke om anhöriga och vänner, att man inte lämnar dem i osäkerhet.

Fyll i Livsarkivet online här >>

Du kan hämta broschyren hos oss eller ladda ner den här som pdf-fil

Ladda ner Livsarkivet här >>