Borgerlig begravning

Borgerlig begravningsceremoni är en ceremoni utan kyrklig ritual. Ett alternativ för De som inte tillhör svenska kyrkan eller vill begravas utan religiösa symboler.

Det finns inga fastställda regler för den borgerliga begravningen.
Den kan utformas just så personligt som man själv vill.

Vanligtvis hålls en borgerlig begravning i ett begravningskapell. Men man kan även välja att anordna begravningen i sitt egna hem, sin trädgård etc.