Detta går vi igenom

Vid begravningsbeställning

 • Bokning av tid och plats för begravningsakt
 • Utformning av akten, sång, musik m.m.
 • Programblad
 • Visning/Avskedstagande
 • Minnesstund och svar om deltagande
 • Utformning av dödsannons och ev. minnesfond
 • Dödsannons på familjesidan.se
 • Val av kista och urna
 • Val av kistdekoration och övriga blommor
 • Registerutdrag från Skatteverket
 • Minnespärm
 • Kostnadsuppgift och dokumentation
 • Dödsboets räkningar

Efter begravningen

 • Överenskommelse om tid för urngravsättning
 • Utformning av tackkort och tackannons
 • Försäkringsinventering
 • Gravsten eller textkomplettering
 • Avveckling av dödsbo (Förvaltning, Bouppteckning eller dödsboanmälan, Skifte)
 • Minnesrummet.se
 • Nedstängning av sociala medier
 • Efterlevandepension och bostadstillägg