Försäkringsinventering

Vi har inlett ett samarbete med Cynk där vi nu kan hjälpa till med att leta rätt på den avlidnes försäkringar och konton på sociala medier. Cynk utför även försäkringsinventeringar för dig/er som anhöriga. TJÄNSTERNA BESTÄLLER NI VIA OSS.

”Finns det försäkringar efter en avliden som du som anhöriga inte vet om? Genom Cynk kan vi kontrollera om det finns tillgångar i försäkringar efter en person som avlidit. Cynk har möjlighet att söka igenom 98,5% av de livförsäkringar som finns på den svenska marknaden.”