Planera begravning

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så mycket som när en anhörig avlider, en situation som vi kanske tidigare aldrig ställts inför. Det kan vara svårt att inse vad som har hänt.

Tillsammans med familjen, släkt och/eller vänner kan man diskutera hur man vill att begravningen ska se ut. Det kanske finns speciella önskemål om musik, ceremoni, begravningstransporter eller något annat.

Är du nära anhörig som skall hantera begravningen och har praktiska frågor kring allt runtomkring, bör du så snart som möjligt kontakta oss.

Du kan förbereda dig och påbörja din planering här direkt på vår hemsida

Planera begravning online >>