Musik

Musiken bär ofta med sig många minnen och känslor, vilket under en begravningen kan berätta om personen som gått bort och samtidigt alltid finnas kvar som ett fint minne hos Er i Era hjärtan.

Musiken är också en viktig del för att skapa en vacker helhet av en begravningsceremoni, och ger även tid för uttryck av Era tankar och känslor.

Man får välja fritt vilka psalmer man önskar samt vilken musik som skall spelas som inledning, avslutning och under avskedet. Detta gör man vanligtvis i samråd med prästen eller begravningsbyrån.
Man kan välja att ha fler sånger utöver den ordinära Gudstjänstordningen,
och man kan välja att ha solist/er eller spela från CD.

Så här ser Svenska Kyrkans begravningsordning ut

​∘ Klockringning
∘ Inledningsmusik
∘ Ev. solosång eller musikstycke
∘ Psalm
∘ Griftetal
∘ Bön
∘ Överlåtelsen (med mull eller korstecknet)
∘ Bibelord
∘ Ev. solosång eller musikstycke
∘ Begravningsbön
∘ Herrens bön
∘ Psalm
∘ Avsked
∘ Välsignelsen
∘ Utgångsmusik