Vad gör vi på begravningsbyrån?

Om dödsfallet sker i hemmet eller annan plats utanför sjukhuset måste hämtning ske. Först måste läkare kontaktas för att konstatera dödsfallet samt utfärda ett dödsbevis.

När vi sedan får samtal från Er kommer vi att komma med begravningsbil och bår och föra den avlidne till ett svalt kapell som här i Avesta ligger på lasarettsområdet. Vi lämnar även broschyren ”Hur gör jag nu” samt bokar en tid med Er då ni i lugn och ro, antingen hemma vid Er eller hos oss på begravningsbyrån får samtala kring hur begravningen skall utformas.

För utförande av hämtningar har vi jourverksamhet dygnet runt.

Efter besöket med oss kommer vi att

  • Ta kontakt med berörda myndigheter och beställa nödvändiga handlingar.
  • Vi tar sedan kontakt med alla inblandade och delger dem den information som behövs och har sedan uppföljning innan begravningsdagen.
  • Vi utformar dödsannonsen efter era önskemål och förmedlar den
    vidare till den tidning/tidningar Ni valt att publicera den i.
  • Vi sveper den avlidne med de kläder Ni valt ut eller med den svepdräkt som följer kistan Ni har valt, sedan för vi kistan till avsedd lokal i väntan på begravningen.
  • Vi tar emot anmälningar till begravningskaffet.
  • Skriver ut minnesblad till de fondgåvor som lämnas.

På begravningsdagen är vi med som representant och smyckar vackert med ljus, ställer i ordning blommor samt ev. era personliga saker och foton. Vi är sedan med under akten och finns till om så skulle behövas. Efter ceremonin ser vi till att blommorna förs dit de ska och att kistan kommer till krematoriet såvida det ej är jordbegravning.