Program/programblad

Ett tryckt program fyller flera funktioner. Begravningsgästerna behöver inte fundera hur de skall bete sig, utan kan lugnt följa programmet.

Information såsom den avlidnes namn, födelsedata, symbol samt i vilken ordning de olika momenten i begravningsceremonin kommer och vilka som är medverkande kan vara delar av innehållet. För många utgör programbladet ett minne som kommer att sparas.

Vi hjälper till med utformningen