Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är något man aldrig kan vara riktigt förberedd på. Det är helt naturligt att man känner sig osäker och orolig inför vad som komma skall. Du kan här läsa vad som är viktigast i det första skedet efter det att ett dödsfall inträffat.

HÄMTNING:

Om dödsfallet har skett i hemmet eller på annan plats utanför sjukhuset måste hämtning ske. Detta efter att läkare har kontaktats och bekräftat dödsfallet. Hämtning bör göras inom någon dag då den avlidne behöver flyttas till ett kylt utrymme.

För utförande av hämtningar har vi jourverksamhet dygnet runt vilket innebär att ni närsomhelst kan nå oss på vårt telefonnummer som ni finner under fliken ”kontakta oss” eller här längst ner på sidan.

Det vanligaste är att hämtningen sker med bår, men man kan även kistlägga direkt i bostaden och sen föra kistan direkt till det gravkapell man önskar.

I skriften ”Hur gör jag nu?” kan du läsa mer ingående om hur man går tillväga när man mist någon. Du kan hämta den hos oss eller ladda ner den här: ”Hur gör jag nu”